Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất
Thông báo về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý, in và viết Giấy chứng nhận
Về việc lấy ý kiến góp Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Đắk Nông (lần 3)
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Khu dân cư Tổ 5, phường Nghĩa Trung; Tên thương mại: Dự án Gia Nghĩa Golden Valley, Địa điểm thực hiện dự án: Tổ dân phố 05, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo Kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án Khai thác đá xây dựng tại mỏ đá bazan Bon Pinao II xã Nhân Đạo của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đắk Nông Sài Gòn
Thông báo Kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung công nghệ cao của Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Nam Nhân
Thông báo kết quả kiểm tra quản lý, sử dụng đất thực hiện Dự án nhà máy gạch Tuynel Đăk Ha, của Công ty Cổ phần đầu tư tài chính AST