SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (28.08.2020 07:29)
   
Sở Tài nguyên và Môi trường xếp nhóm thứ 2 về cải cách hành chính năm 2019 (23.07.2020 16:49)
   
tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2019 (23.07.2020 16:14)
   
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (08.11.2019 14:31)
   
Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 (08.11.2019 14:10)
   
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường (08.11.2019 09:24)
   
Ban hành quy định trình tự, thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. (08.11.2019 09:11)
   
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã (08.11.2019 08:56)
   
Tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính (07.11.2019 14:55)
   
Thu phí, lệ phí thủ tục hành chính (07.11.2019 14:52)