SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
KẾ HOẠCH Khảo sát sự đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông năm 2024 (26.06.2024 15:02)
   
Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục khắc phục hạn chế, đẩy mạnh CCHC, chú trọn nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (25.06.2024 08:49)
   
Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Đất đai 2024 (13.06.2024 10:45)
   
Cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp (13.06.2024 10:26)
   
PCI Đắk Nông tăng 17 bậc, xếp thứ nhất khu vực Tây Nguyên (10.05.2024 15:37)
   
THÔNG BÁO Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (09.11.2023 05:13)
   
UBND tỉnh phê duyệt Danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 (31.10.2023 15:06)
   
nhân rộng mô hình sáng kiến kinh nghiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (12.10.2023 10:39)
   
V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành. (19.09.2023 09:35)
   
V/v khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ công và thực thi công vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (17.09.2023 16:22)