SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
V/v triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành. (19.09.2023 09:35)
   
V/v khảo sát mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ công và thực thi công vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (17.09.2023 16:22)
   
V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông (17.09.2023 16:17)
   
Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và " Ngày không hẹn" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (17.09.2023 16:14)
   
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh (12.04.2023 09:23)
   
KẾ HOẠCH Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023 (16.03.2023 16:11)
   
Về việc thực hiện triển khai thí điểm sáng kiến CCHC "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn" (06.03.2023 16:04)
   
hướng dẫn triển khai thí điểm sáng kiến CCHC "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn" (28.02.2023 16:36)
   
Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” (11.01.2023 08:56)
   
THÔNG BÁO Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (29.11.2022 20:34)