SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần năm 2020

Ngày 29/01/2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông


Bản inXem danh sách chi tiết