SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

undefined


Bản inXem danh sách chi tiết