SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường

căn cứ quyết định số 2813/QĐ-BTNMT, ngày 12/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 28/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk nông đã ban hành Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Link: "https://drive.google.com/file/d/1ihF36dcaz0e03kSOsSBizOOGPDtUwEZ8/view?usp=sharing")

việc thu phí, lệ phí được thực hiện theo Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND, ngày 22/12/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND, ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông


Bản inXem chi tiết Tại đây