SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường

căn cứ quyết định số 2813/QĐ-BTNMT, ngày 12/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 28/11/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk nông đã ban hành Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Link: "https://drive.google.com/file/d/1ihF36dcaz0e03kSOsSBizOOGPDtUwEZ8/view?usp=sharing")Xem chi tiết tại đây.