SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
UBND tỉnh phê duyệt Danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023

Ngày 23/10/2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1382/QĐ-UBND về việc Về việc phê duyệt Danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023, theo đó UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm 10 ngày làm việc từ 30 ngày làm việc xuống còn 20 ngày làm việc đối với một số thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, cụ thể như sau:

1. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

2. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

3. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

4. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 

 

 

 


Bản inXem danh sách chi tiết