SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 (04.07.2024 14:20)
   
Về việc triển khai thực hiện Công văn 3288/UBND-TH ngày 10/6/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông về chấn chỉnh và nâng cao việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng (18.06.2024 14:10)
   
Về việc thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử, văn hóa công sở, đạo đức công vụ (18.06.2024 10:08)
   
V/v báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu tại Thông báo số 279/TB-KV XII ngày 24/11/2023. (16.04.2024 10:26)
   
V/v báo cáo kết quả thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính còn tồn đọng (18.03.2024 10:31)
   
V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện dứt điểm các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán niên độ ngân sách năm 2021 trở về trước còn tồn đọng. (11.03.2024 10:29)
   
V/v báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 91/2023/QH15 của Quốc Hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021 (20.11.2023 10:32)
   
V/v báo cáo kết quả thực hiện dứt điểm các kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán còn tồn đọng từ năm 2011 đến năm 2021 (09.11.2023 10:34)
   
V/v báo cáo kết quả thực hiện dứt điểm các kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương (NSĐP), báo cáo quyết toán NSĐP năm 2021 (03.10.2023 10:35)
   
Về việc báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Thanh tra, kiểm toán (19.06.2023 10:37)