SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện báo cáo hiện trang khai thác, sử dụng nước dưới đất và tình hình thực hiện Giấy phép (12.07.2024 10:05)
   
Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 ngành Tài nguyên và Môi trường (08.07.2024 14:01)
   
Thông báo sử dụng tài khoản VNeID trong tham gia thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (08.07.2024 07:43)
   
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông năm 2024 (08.07.2024 07:34)
   
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện Đề án thăm dò nước dưới đất. (27.06.2024 10:36)
   
Thông báo nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (24.06.2024 10:38)
   
Kế hoạch tuyển dụng viên chức Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai tỉnh Đăk Nông năm 2024 (10.06.2024 07:49)
   
Thông báo hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 (06.06.2024 15:45)
   
Tài liệu phục vụ cuôc họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở theo Công điện số 844/CĐ-VPCP ngày 26 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ. (27.05.2024 14:13)
   
Dự thảo 03 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2024 (27.05.2024 14:09)