SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Thông Báo về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ công về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (12.08.2020 14:49)
   
Góp ý Quyết Định Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cấp các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (10.08.2020 15:50)
   
Thông báo lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thay thế Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND, ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông) (10.08.2020 15:29)
   
Thông báo về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc Ban hành đơn giá dịch vụ công về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (05.08.2020 07:51)
   
Thông báo về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Ncovi, Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid 19 (05.08.2020 07:40)
   
Quyết định Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (04.08.2020 08:13)
   
Thông báo về giảm mức thu, nộp lệ phí thẩm định xuất bản tài liệu không kinh doanh (03.08.2020 09:20)
   
Công điện về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (03.08.2020 08:08)
   
Công khai thông tin bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào quy hoạch điện lực (31.07.2020 09:52)
   
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Khoản 7 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ (24.07.2020 09:24)