SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Phú Tài - Chi nhánh Đắk Nông (12.07.2024 10:07)
   
Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 4, diện tích 509,3 m2 tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (16.05.2024 15:31)
   
Quyết định cấp GCNQSD đất, chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rau Quả (03.05.2024 08:27)
   
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (27.04.2024 14:31)
   
Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Nam Tây Nguyên chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang mục đích đất cơ sở giáo dục đào tạo; đồng thời cho thuê đất để thực hiện dự án:Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Đắk Nông (13.03.2024 09:35)
   
Quyết định về việc thu hồi 58.574,2 m2 đất của Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk do chuyển nhượng dự án; đồng thời cho Công ty Cổ phần khoáng sản Bình An Đắk Nông thuê 57.826,5 m2 đất để sử dụng vào mục đích khai thác, chế biến khoáng sản và giao cho Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao 747,7 m2 đất để sử dụng vào mục đích quản lý, bảo vệ rừng (13.03.2024 09:32)
   
Quyết định về việc đính chính địa chỉ thửa đất tại tiêu đề của Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông (05.03.2024 13:59)
   
Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Glun tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (04.03.2024 14:14)
   
Quyết định về việc giao cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cưở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (22.02.2024 15:31)
   
Những điểm mới quan trọng trong LUẬT ĐẤT ĐAI (sửa đổi) (08.02.2024 15:04)