SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Bùi Thanh Tùng, địa chỉ thường trú tại TDP 8, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (15.04.2021 09:48)
   
Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Đăk R’Lấp (26.03.2021 15:11)
   
Quyết định Về việc thu hồi Giấy chứng nhận, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và xây dựng Phương Thảo (23.03.2021 14:17)
   
Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (23.03.2021 13:27)
   
Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chùa Thiên Phước (23.03.2021 13:27)
   
Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Cư Jút (23.03.2021 13:27)
   
Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (17.03.2021 15:27)
   
Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Chế biến gỗ Hồng Nhựt (17.03.2021 15:27)
   
Quyết định Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Hoàng Kim Đăk Nông (17.03.2021 15:27)
   
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CA 979432 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho bà Nguyễn Thị Lan (03.03.2021 09:53)