SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (12.07.2024 10:26)
   
Cấp phép môi trường cho Hộ gia đình ông Bùi Mạnh Tưởng, địa chỉ tại thôn Thanh Tâm, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (12.07.2024 10:00)
   
Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (09.07.2024 07:49)
   
Ngày Đại dương thế giới năm 2024: “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương” (Awaken new depths) (03.06.2024 14:57)
   
Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đường giao thông phát triển khu đô thị mới thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô" tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô (29.05.2024 15:28)
   
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 (27.05.2024 15:33)
   
Giấy phép môi trường (Nhà máy bao bì Đại Lục Tây Nguyên) (23.05.2024 14:25)
   
Giấy phép môi trường - Khu dân cư tổ 5, phường Nghĩa Trung (23.05.2024 14:23)
   
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 (16.05.2024 14:52)
   
Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Phát triển trang trại chăn nuôi heo tập trung, quy mô 3.000 heo nái sinh sản" tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (16.05.2024 01:02)