SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt trữ lượng báo cáo kết quả thăm dò đá xây dựng, mỏ đá Bazan Bon Pinao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp (19.09.2023 08:42)
   
Quyết định điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần VRG - Đắk Nông, khai thác nguồn nước mặt tại công trình thủy điện Đắk Sin 1 (17.08.2023 15:00)
   
Quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong dự án xây dựng công trình Tiểu dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Mil (18.07.2023 10:40)
   
Bản xác nhận Khu vực, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong dự án xây dựng công trình Tiểu dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Mil (18.07.2023 10:26)
   
Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (23.06.2023 07:43)
   
GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH AN ĐẮK NÔGN) (14.06.2023 15:53)
   
Quyết định về việc thành lập Đoàn Kiểm tra định kỳ về hoạt động khai thác Khoáng sản, Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 (24.05.2023 10:34)
   
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (12.05.2023 09:27)
   
Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (12.05.2023 09:26)
   
Quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong Dự án Hệ thống Kênh mương Hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông (27.04.2023 10:31)