SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định về việc thành lập Đoàn Kiểm tra định kỳ về hoạt động khai thác Khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024 (15.07.2024 09:51)
   
Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh nội dung Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường, mỏ đá bazan Đội 1, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (15.07.2024 09:46)
   
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án "Điều tra, khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất - tỉnh Đắk Nông" (29.05.2024 15:41)
   
Quyết định về việc điều chỉnh thời gian đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại Bản Xác nhận số 1643/XN-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Đắk Nông xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong dự án xây dựng công trình Trang trai chăn nuôi heo Minh Phú tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (06.05.2024 16:33)
   
Thông báo về việc chấp thuận kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản (06.05.2024 16:31)
   
GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Ở KHU VỰC CÓ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH) (06.05.2024 16:29)
   
Quyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình Trường TH&THCS Trần Quốc Toản, xã Đắk Ha (điểm thôn 5), huyện Đắk G’long; Hạng mục: nhà lớp học 12 phòng (2 tầng), thiết bị + san lấp mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật (06.05.2024 16:19)
   
Giấy phép thăm dò khoáng sản (Công ty cổ phần vận tải Bắc Nam) (12.04.2024 14:47)
   
Quyết định về việc điều chỉnh mục 2, Phục lục II kèm theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (05.03.2024 14:02)
   
Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông (04.03.2024 14:13)