SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định về việc giao phụ trách phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất (Lê Quang Cường) (27.06.2024 08:55)
   
Quyết định về việc giao phụ trách phòng Kinh tế đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất (Phan Văn Quý) (27.06.2024 08:48)
   
Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Đăng ký, Thống kê, Đo đạc, Viễn thám - Chính sách đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường (Dương Văn Quyền) (31.05.2024 08:14)
   
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (Lê Văn Hiếu) (02.05.2024 10:44)
   
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (Nguyễn Văn Hùng) (25.04.2024 11:01)
   
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (Nguyễn Văn Diện) (25.04.2024 11:00)
   
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (Nguyễn Viết Hùng) (25.04.2024 10:59)
   
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (Nguyễn Thành Long) (25.04.2024 10:56)
   
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (Nguyễn Ngọc Hoà) (25.04.2024 10:55)
   
Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (Mai Đình Tú) (25.04.2024 10:54)