SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (28.10.2020 07:20)
   
V/v đăng tải lấy ý kiến đối với dự thảo quy định về mức độ khôi phục tình trạng đất trước khi vi phạm đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. (22.10.2020 16:01)
   
Bản tin dự báo khí tượng, thủy văn thời hạn mùa tỉnh Đăk Nông (22.10.2020 15:29)
   
Dự báo khi tượng thủy văn từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 trên phạm vi tỉnh Đăk Nông (22.10.2020 15:16)
   
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Chi cục Thuế huyện Đăk Song và Chi cục Thuế huyện Đăk Mil, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho Chi cục Thuế khu vực Đăk Mil – Đăk Song (20.10.2020 08:22)
   
Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Nông (20.10.2020 08:20)
   
Thông báo về việc cảnh báo và chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh (20.10.2020 07:39)
   
Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do thu hồi toàn bộ diện tích trên giấy chứng nhận đã cấp (15.10.2020 10:08)
   
Dự báo khi tượng thủy văn từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020 trên phạm vi tỉnh Đăk Nông (13.10.2020 16:00)
   
Quyết Đinh Về việc thu hồi 02 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk; đồng thời, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Rau Quả (12.10.2020 07:21)