SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Tra cứu Thủ tục hành chính
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Xem word online
2 Quyết định về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
Xem word online
3 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến một phần và toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở, Ban, ngành, địa phương
Xem word online
4 Quyết định về việc đính chính một phần Quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày01/3/2023 của Bộ trưởng công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hànhchính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năngquản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xem word online
5 Quyết định về việc công bố, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Xem word online
6 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Xem word online
7 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
Xem word online
8 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượngthủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Xem word online
9 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện "Ngày không viết" và "Ngày không hẹn"
Xem word online
10 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Xem word online