SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Tra cứu Thủ tục hành chính
Nội dung tìm
Tìm theo  
Lĩnh vực:  
STT Số/ký hiệu Trích yếu File đính kèm
1 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Xem word online
2 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện, cấp xã
Xem word online
3 QUYẾT ĐỊNH Số: 1028/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Xem word online
4 QUYẾT ĐỊNH số 1027/QĐ-UBND ngày 16/7/2020, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương
Xem word online
5 https://dichvucong.daknong.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&numCQ=30&dieuKienMoRong=&maCoQuan=STTTT&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT=
Xem word online
6 Thông tư Số: /2020/TT-BTNMT Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông
Xem word online
7 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện, cấp xã
Xem word online
8 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ƯU TIÊN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1420/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)
Xem word online
9 Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công và các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019
Xem word online
10 test tin thủ tục hành chính
Xem word online