SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Tài liệu phục vụ cuôc họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở theo Công điện số 844/CĐ-VPCP ngày 26 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ.

 

 


Bản inXem danh sách chi tiết