SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định về việc thu hồi 58.574,2 m2 đất của Công ty Cổ phần đường bộ Đắk Lắk do chuyển nhượng dự án; đồng thời cho Công ty Cổ phần khoáng sản Bình An Đắk Nông thuê 57.826,5 m2 đất để sử dụng vào mục đích khai thác, chế biến khoáng sản và giao cho Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao 747,7 m2 đất để sử dụng vào mục đích quản lý, bảo vệ rừng

undefined


Bản inXem danh sách chi tiết