SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quy định thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn th

Theo Thông tư, bản đồ nền là một bản đồ thể hiện một chủ đề riêng của một vùng địa lý cụ thể về tài nguyên, môi trường, được thành lập bằng tư liệu ảnh viễn thám được phân thành 02 nhóm cơ bản là nhóm bản đồ hiện trạng và nhóm bản đồ tổng hợp, biến động.

         Thông tư cũng quy định cụ thể nội dung bản đồ chuyên đề gồm các lớp dữ liệu nền được tổng hợp, lược bỏ từ bản đồ địa hình hoặc cơ sở dữ liệu nền địa lý ở tỷ lệ tương đương hoặc lớn hơn; các lớp dữ liêu bản đồ chuyên đề được thành lập từ ảnh viễn thám theo yêu cầu nội dung chuyên đề; sử dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN2000, lưới chiếu UTM, WGS84, Ellipsoid với múi chiếu 3 độ (k0 = 0,9999) cho bản đồ tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000 và múi chiếu 6 độ (k0 = 0,9996) cho bản đồ tỷ lệ 1:500.000; sử dụng lưới chiếu hình nón đồng góc với 2 vĩ tuyến chuẩn 110 và 120 để thể hiện bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:1.000.000.

Quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám

         Ngoài ra, thông tư cũng quy định chi tiết các quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám như công tác chuẩn bị; thành lập bình độ ảnh viễn thám; thành lập bản đồ nền; đo phổ, lấy mẫu phổ; điều tra bổ sung ngoại nghiệp; chuẩn hóa dữ liệu; tích hợp, phân tích xử lý số liệu; biên tập và trình bày bản đồ chuyên đề…

         Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2017./.


Chí Nghĩa - TTCNTT 


Bản in