SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
nhân rộng mô hình sáng kiến kinh nghiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày 09/10/2023 Sở Nội vụ có Công văn số 1570/SNV-CCHCVTLT về việc hướng dẫn triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính " Ngày không viết" và " Ngày không hẹn".

Ngày 11/10/2023 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện"Ngày không viết" và "Ngày không hẹn". Theo đó, các thủ tục hành chính được áp dụng tại sáng kiến CCHC gồm có 02 thủ tục hành chính:

- TTHC Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Mã TTHC: 1.011441.

- TTHC Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Mã TTHC: 1.011443. 

3. Thời gian thực hiện sáng kiến

- Bắt đầu từ ngày 15/10/2023 - Ngày thực hiện: Ngày thứ 4 hàng tuần.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

4. Đối tượng thụ hưởng Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện giải quyết TTHC được áp dụng mô hình sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”.

5. Quy trình, cách thức thực hiện

- Khi cá nhân, tổ chức đến Bộ phận Một cửa yêu cầu giải quyết TTHC vào ngày áp dụng sáng kiến, sẽ được cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trường hợp đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định, CBCCVC sẽ thực hiện viết thay hoặc đánh máy các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của từng loại TTHC (trừ trường hợp TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết thay); cá nhân, tổ chức yêu cầu (nếu có) CBCCVC đọc lại các thông tin trong các giấy tờ, hồ sơ đảm bảo chính xác trước khi thực hiện ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ đó (Ngày không viết).

- Sau khi hoàn tất hồ sơ, CBCCVC tiến hành xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày làm việc; việc tiếp nhận và trả kết quả trong giờ hành chính, không viết Giấy hẹn (Ngày không hẹn).

- Thời gian nhận và giải quyết hồ sơ của “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” đến 15 giờ cùng ngày. Sau thời gian trên, CBCCVC thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy trình giải quyết TTHC thông thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 6. Tổ chức thực hiện a) Đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa: - Khẩn trương tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai mô hình sáng kiến đến toàn thể CBCCVC thuộc phạm vi quản lý, nhất là CBCCVC tại Bộ phận Một cửa và UBND các xã, phường, thị trấn để triển khai nghiêm túc, hiệu quả, không để phiền hà cho người dân, tổ chức khi đến giải quyết các TTHC liên quan đến “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”; niêm yết, công khai danh mục TTHC tại Bộ phận Một cửa, trên Trang thông tin điện tử và niêm yết bằng mã QR-Code. Tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân, tổ chức được biết, thực hiện. - Tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả; lưu hồ sơ, thống kê báo cáo kết quả thực hiện (báo cáo lồng ghép trong báo cáo công tác CCHC định kỳ, phần nội dung Cải cách TTHC). Đồng thời thường xuyên khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước khi thực 3 hiện mô hình sáng kiến này; những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải kịp thời tháo gỡ, xử lý bảo đảm việc triển khai hiệu quả mô hình..

 


Bản inXem danh sách chi tiết