LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ NGÀY 21/9 ĐẾN NGÀY 25/9

 

Ngày Thời gian Nội dung Lãnh đạo UBND chủ trì/tham dự Địa điểm Thành phần Lãnh đạo VP và phòng CM theo dõi Ghi chú
Thứ 2 (21/09/2020) 8h, ngày 21/9/2020 họp Ban giám đốc ĐC Lê Trọng Yên Sở Tài nguyên và môi trường      
14h00’ ngày 21/9/2020 Họp HĐTĐ giá đất ngày 18/9/2020  ĐC Bùi Thanh Hà Sở Tài chính      
Thứ 3 (22/09/2020) 8h, ngày 22/9/2020 tham dự thảo luận dự toán NSNN năm 2021 ĐC Lê Trọng Yên Sở Tài chính      
8h, ngày 22/9/2020 Xem xét, tham mưu UBND tỉnh về nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy theo Thông báo số 10267-TB/VPTU, ngày 31/8/2020  ĐC Lê Trọng Yên Sở Tài nguyên và môi trường      
8h, ngày 22/9/2020 Về việc công bố quyết định thanh tra  ĐC Lê Trọng Yên Sở Tài nguyên và môi trường      
13h, ngày 22/9/2020 tổ chức cuộc họp để xem xét, đề nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm Viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai ĐC Bùi Thanh Hà Sở Tài nguyên và môi trường      
Thứ 4 (23/09/2020) 8h, ngày 23/9/2020 Thông báo Lịch phân công tiếp xúc cử tri (tại xã Đăk Nia, TP. Gia nghĩa) ĐC Bùi Thanh Hà TP. Gia nghĩa      
8h00' ngày 23/9/2020 - thứ 4 Giấy mời họp  bàn giải pháp tăng thu tiền sử dụng đất 03 tháng cuối năm trên địa bàn tỉnh năm 2020 ĐC Lê Trọng yên Sở Tài nguyên và môi trường      
8h, ngày 23/9/2020 Tham mưu xử lý vướng mắc việc Công ty TNHH Thương mại Cường Thắng đề nghị thuê đất xây dựng nhà xưởng tuyển kaokin và xử lý đề nghị thuê đất để xây dựng khu chế biến của Công ty Cổ phần đầu tư Trung Việt ĐC Lê Trọng yên Sở Tài nguyên và môi trường      
8h, ngày 23/9/2020 Thông báo Lịch phân công tiếp xúc cử tri (tại xã Đăk Som, huyện Đăk G'long, tỉnh Đăk Nông) ĐC Võ Văn Minh huyện Đăk G'long      
             
Thứ 5 (24/09/2020) 8h, ngày 24/9/2020 Thông báo Lịch phân công tiếp xúc cử tri tại huyện Đăk Mil ĐC Võ Văn Minh Huyện Đăk Mil      
14h, ngày 24/9/2020 Thông báo Lịch phân công tiếp xúc cử tri (huyện Cư Jut) ĐC Võ Văn Minh huyện Cư Jut      
Thứ 6 (25/09/2020)              
             
Thứ 7 (26/09/2020)              
             
Chủ nhật (27/09/2020)