SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 2.644,7 m2 tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (27.09.2023 08:25)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 8.318,1 m2 tại xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (27.09.2023 08:23)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất diện tích 7.165,9 m2 tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (27.09.2023 08:23)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 2.318,1 m2 tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (25.09.2023 09:00)
   
Qyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 1.551,8 m2 tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (22.09.2023 14:16)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 743,2 m2 tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (22.09.2023 14:03)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 11 (Ki ốt số 29) do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (21.09.2023 16:35)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 1 (Ki ốt số 7A) do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (21.09.2023 15:54)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 2.467 m2 tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (21.09.2023 15:50)
   
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (21.08.2023 09:18)