SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 1 diện tích 234,8 m2 tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (12.07.2024 10:03)
   
Quyết định Sửa đổi, bổ sung các nội dung về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (19.02.2024 10:42)
   
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2024 trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (19.02.2024 09:24)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 2.644,7 m2 tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (27.09.2023 08:25)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 8.318,1 m2 tại xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (27.09.2023 08:23)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất diện tích 7.165,9 m2 tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (27.09.2023 08:23)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 2.318,1 m2 tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (25.09.2023 09:00)
   
Qyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 1.551,8 m2 tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (22.09.2023 14:16)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất diện tích 743,2 m2 tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (22.09.2023 14:03)
   
Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 11 (Ki ốt số 29) do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý tại phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (21.09.2023 16:35)