SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ƯU TIÊN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1420/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Để hạn chế việc tụ tập đông người tại Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa các cấp  phòng dịch Covid-19. Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến khích công dân, tổ chức nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 5 thủ tục hành chính được công bố tại quyết đinh trên.


Bản inXem danh sách chi tiết