SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Đắk Nông công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023

Ngày 05/4/2024, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

Đây là năm thứ 2 tỉnh Đắk Nông thực hiện đánh giá đối với 19/19 đơn vị cấp Sở, ngành của tỉnh và 08 UBND cấp huyện với thang điểm tính tối đa là 1.000 điểm.

Đối với chỉ số Chuyển đổi số cấp Sở, ngành của tỉnh được đánh giá dựa trên 07 trụ cột thành phần, gồm: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, hoạt động Chính quyền số và hoạt động Xã hội số. Đối với các cơ quan nhà nước cấp huyện, thành phố của tỉnh được đánh giá dựa trên 08 trụ cột thành phần, gồm: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, hoạt động Chính quyền số, hoạt động Kinh tế số và hoạt động Xã hội số. 

Anh-tin-bai

Theo Quyết định số 401/QĐ-UBND, trong năm 2023, đối với xếp hạng của các Sở, ban, ngành: có 01 cơ quan xếp hạng ở mức tốt (mức cao nhất) là Sở Thông tin và Truyền thông, 16 cơ quan xếp hạng ở mức khá gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh; có 02 cơ quan xếp hạng ở mức trung bình gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải.

Giá trị trung bình của DTI các Sở, ban, ngành là 738,08 điểm, tăng 38,61 điểm so với năm 2022.

Anh-tin-bai

Biểu đồ xếp hạng DTI năm 2023 của các Sở, ban, ngành

Đối với các cơ quan cấp huyện, trong năm 2023, có 03 địa phương xếp hạng ở mức khá gồm: huyện Đắk Song, huyện Đắk Mil, huyện Krông Nô; có 03 địa phương xếp hạng ở mức trung bình gồm: huyện Đắk Glong, huyện Đắk R’lấp, thành phố Gia Nghĩa; có 02 địa phương xếp hạng ở mức yếu gồm: huyện Tuy Đức và huyện Cư Jút.

Giá trị trung bình của DTI các huyện, thành phố là 559,11 điểm, so với năm 2022 điểm trung bình DTI giảm 31,45 điểm.

Anh-tin-bai

Biểu đồ xếp hạng DTI năm 2023 của các huyện, thành phố

Đối với xếp hạng theo các trụ cột chuyển đổi số, huyện Đắk Song tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong cả 03 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Việc đánh giá, xếp hạng chỉ số mức độ chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông là cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển, chuyển đổi số của tỉnh. Tạo điều kiện để các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa theo dõi chỉ số, các tiêu chí thành phần về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xây dựng các chương trình, kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh, tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số theo quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./.

Nguồn: daknong.gov.vn/


Bản in