SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019

hưởng ứng tham gia Giải báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019

Thực hiện Công văn số 902/VPĐP-TTHTQT ngày 03/9/2019 về việc đôn đốc tham gia “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019” của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương - Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

Nông thôn Việt Nam

Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức kéo dài từ năm 2017 đến năm 2020, được trao giải hàng năm và tổng kết vào năm 2020.

Để góp phần thúc đẩy phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan hoạt động tuyên truyền trên địa bàn tỉnh động viên và khuyến khích đội ngũ nhà báo, cán bộ, phóng viên, người lao động của cơ quan báo chí, của đơn vị mình tham gia cuộc thi.

- Kế hoạch, thể lệ cụ thể của cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn và trang fanpage “Nông thôn mới Trung ương”.

- Các tác phẩm tham gia dự thi viết về các chủ đề: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước; Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể, các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.  Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

- Các tác phẩm tham gia Cuộc thi năm 2019 phải là các tác phẩm được đăng, phát trên các cơ quan báo chí tình từ ngày 21/10/2018 – 21/10/2019. Tác phẩm báo chí tham gia Cuộc thi gửi về: Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, số 02, Ngọc Hà, Bà Đình, Hà Nội; đồng thời gửi về hộp thư điện tử nongthonmoi@mard.gov.vn để tổng hợp.Xem chi tiết tại đây.