SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Công khai thông tin bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào quy hoạch điện lực

điện gió

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản: Công văn số 693/TTg-CN ngày 09/6/2020 của về việc bổ sung các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực; Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 về việc bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực; Công văn số 911/TTg-CN, ngày 15/7/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch danh mục lưới điện đấu nối các dự án điện gió. Trong đó, tại Phụ lục III, Danh mục các dự án điện gió đề xuất bổ sung quy hoạch khu vực Tây Nguyên kèm theo Công văn số 795/TTg-CN ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đắk Nông có 06 dự án, với tổng công suất là 430 MW: Đắk Hòa 50 MW, Asian Đắk Song 1: 50 MW, Đắk ND’rung 1: 100 MW; Đắk ND’rung 2: 100 MW; Đắk ND’rung 3: 100 MW, Nam Bình 1: 30 MW (có các văn bản kèm theo).


Bản inXem danh sách chi tiết