SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Bộ TN&MT: Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Nhằm cụ thể hóa các quy định tại các điều, khoản của Luật Đo đạc và Bản đồ cũng như đưa Luật có thể thi hành, áp dụng trong thực tiễn, góp p

Ảnh minh họa_B.P

        Theo đó, các nội dung trong Luật Đo đạc và bản đồ được quy định chi tiết trong Nghị định này gồm: Về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia; Xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc; Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; Lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ;  Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

        Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính về đo đạc và bản đồ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được giải quyết theo quy định tại Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ…

        Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01//5/2019. Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực./.


Bình Phương


Bản in