SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
V/v tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện công văn số 1090/BTTTT-CBC ngày 31/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 (gửi kèm); UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; thông tin kịp thời, minh bạch, trong đó, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cả cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; chủ động thông tin về kết quả điều trị để tránh hoang mang trong xã hội; thông tin nhiều hơn về cách phòng tránh dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng, tránh đưa các thông tin gây bi quan, sợ hãi hoặc kỳ thị đối với người mắc, người nghi mắc bệnh.

Qua công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và UBND tỉnh.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền giải pháp của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe, đời sống của nhân dân.

3. Gấp rút thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19  tỉnh tại cuộc họp về côn tác truyền thông trong phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 284/VPUBND-TB ngày 31/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh).

4. Giao Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng,chống dịch Covid-19 tỉnh) cử người phát ngôn, làm đầu mối cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Định kỳ 1 tuần/ lần có Thông cáo báo chí về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương; duy trì hoạt động cung cấp thông tin trang thông tin điện tử của đơn vị, thường xuyên cập nhật để báo chí đưa tin thống nhất, chính xác, tránh sai sót (đặc biệt tránh việc vội vàng cung cấp cho báo chí các thông tin còn đang trong giai đoạn xác minh, bàn bạc chưa ngã ngũ…); đảm bảo cung cấp thông tin theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền của báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát hoạt động tuyên truyền để phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, làm đầu mối phối hợp với Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương trong trường hợp cần thiết.


Bản in