SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
V/v cung cấp danh sách đầu mối liên hệ hỗ trợ, tư vấn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra, để hỗ trợ và tư vấn các vấn đề có liên quan đến công tác về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế cung cấp danh sách đầu mối để liên hệ như sau:

Số TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số điện thoại 1 Tăng Hài Hùng Sở Y tế Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược 0848 053 786 2 Đặng Thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 0913 436 748 Với nội dung trên, Sở Y tế kính gửi các Sở, ban, ngành và đoàn thể biết và liên hệ./.


Bản in