SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ điện tử lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

ngày 24 tháng 5 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ điện tử lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, theo đó ban hành mới 01 thủ tục hành chính và sửa đổi,bổ sung 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước


Bản inXem danh sách chi tiết