SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Chiều ngày 09/7/2024, Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện và thành phố; Các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Được sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng sự chủ động, tích cực trong điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông đã cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ngành Tài nguyên và Môi trường trong 6 tháng đầu năm 2024.

Với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, ngay từ những ngày đầu năm 2024, Văn phòng Đăng ký đất đai xây dựng Kế hoạch và ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 với tổng cộng 278 nhiệm vụ (bao gồm 252 nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và 26 nhiệm vụ không thường xuyên). Công tác chỉ đạo, điều hành tại Văn phòng Đăng ký đất đai luôn luôn bám sát những nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Để tổng kết, đánh giá đồng thời đôn đốc triển khai việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thời gian theo quy định, Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức họp giao ban, tổ chức Hội nghị sơ kết. Bên cạnh đó, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thường xuyên kiểm tra đột xuất, có những buổi làm việc trực tiếp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương; Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện khắc phục những tồn tại, khuyết điểm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả đảm bảo đi đến kết quả cuối cùng; Chủ động, linh hoạt, kịp thời điều động, bố trí nhân sự theo phân cấp quản lý cho các Phòng, các Chi nhánh để đảm bảo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm được giao, Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì, phối hợp với các phòng, các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ mang tính chất quan trọng như: nhiệm vụ thống kê đất đai năm 2023; Quyết định phê duyệt vị trí việc làm; Quyết định phê duyệt cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công năm 2024; Xây dựng đề án thành lập Hội đồng quản lý; chủ động sắp xếp, bố trí công tác nhân sự theo phân cấp quản lý đảm bảo hoạt động cho các phòng, các Chi nhánh; Tổ chức mua sắm tài sản, trang thiết bị, sắp xếp kho lưu trữ…

Tại Hội nghị đại diện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố Gia Nghĩa đã báo cáo tham luận các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Hội nghị thảo luận cho ý kiến nhằm đưa ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đoàn Trang


Bản in