SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Triển khai xây dựng các quy hoạch trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn

Chiều ngày 7/8, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp xây dựng các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành giai đoạn 2018 - 2021 trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn.

Tham dự buổi họp có lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Khí tượng thủy văn; Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục Biến đổi khí hậu; Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Viện Khoa học Tài nguyên nước; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng, trước diễn biến của thiên tai, thời tiết bất thường, công tác quản lý tài nguyên nước đang đặt ra yêu cầu phải hành động nhanh hơn. Từ các lưu vực sông nhỏ cho đến các lưu vực sông xuyên biên giới ở những quy mô khác nhau đều đặt ra những vấn đề hết sức cấp bách đòi hỏi sự phối hợp, cùng nhau giải quyết của các cơ quan liên quan.

Thực hiện Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 của Bộ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với việc xây dựng quy hoạch của hai lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cần đưa ra các kế hoạch cụ thể về công tác xây dựng quy hoạch của hai lĩnh vực và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện.