Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
3
8
7
6
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
8
Liên kết Website
QĐ Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bổ sung dự án nhà máy thủy điện Đắk R'tih) tại thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông - lần 2 (10/10)
Xem nội dung chi tiết tại đây
QĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk (19/04)
QĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Nông(Xem QĐ)
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành tiểu dự án: Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (đợt 1) công trình: Xây dựng trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông (09/08)
Xem tại đây
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Xây dựng trụ sở chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn tỉnh (09/08)
Xem tại đây
Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống lãng phí trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (17/01)
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư”. Đây là một trong những nội dung quan trọng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ ...
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển