Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
3
8
7
0
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
9
Liên kết Website
Quyết định về việc cho Trường mầm non Thanh Xuân thuê đất để xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (29/05)
QĐ về việc cho Trường mầm non Thanh Xuân thuê đất để xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
QĐ về việc quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gắn với Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất... (22/05)
QĐ về việc quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gắn với Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
Về việc giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) (19/04)
Về việc giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 2) Xem QĐ
Tổng kết công tác giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017 (26/01)
    Trong năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bô Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngành tài nguyên và môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương. Đối với công tác giao đất, cho thuê đất, trong năm 2...
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển