Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
3
9
8
4
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Tổng số: 141  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường
Xem word online
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường
Xem word online
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường
Xem word online
. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Môi trường
Xem word online
. Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Tài nguyên nước
Xem word online
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai
Xem word online
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai
Xem word online
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
Xem word online
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai
Xem word online
Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước
Xem word online
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Khoáng sản
Xem word online
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Khoáng sản
Xem word online
Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Khoáng sản
Xem word online
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng sản
Xem word online
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Môi trường
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai
Xem word online
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Đất đai
Xem word online
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) Môi trường
Xem word online
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thảichất thải nguy hại Môi trường
Xem word online
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Đất đai
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển