SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Chi tiết văn bản pháp luật 12/08/2020

THÔNG TƯ Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ


Mã/Số Hiệu Số: 07/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành ngày 7 tháng 8 năm 2020
Ngày hiệu lực ngày 13 tháng 3 năm 2015
Trích dẫn Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Đất ĐaiXem chi tiết Tại đây