SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Thông tin của người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các tổ chức, cá nhân về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp

Chức vụ: Giám đốc Sở TN&MT

Số điện thoại: 0934.937.636

Địa chỉ email: hiepnv.stnmt@daknong.gov.vn


Bản inXem danh sách chi tiết