SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Hiện nay Trung tâm Phát triển Quỹ đất đang thực hiện công tác chuẩn bị lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản phục vụ cho việc bán đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm đối với thửa đất diện tích 7.526,5m2 thuộc dự án Trung tâm Thương mại huyện Đắk Mil.Xem chi tiết tại đây.