SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
THÔNG BÁO Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

của Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Quyết định số 2248/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch 01/KH-STNMT, ngày 09/01/2023 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Thời gian quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường theo 02 hình thức: thực hiện lấy mẫu khảo sát biểu mẫu bằng giấy và thực hiện khảo sát bằng biểu mẫu điện tử trên Trang Thông tin điện tử của Sở. Ngày 25/10/2023 Sở TNMT đã ban hành TB số 247/TB-STNMT về việc THÔNG BÁO Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Bản inXem danh sách chi tiết