SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (18.08.2023 09:02)
   
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông (08.08.2023 14:27)
   
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (08.08.2023 14:20)
   
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (08.08.2023 09:01)
   
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (08.08.2023 08:16)
   
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (07.08.2023 16:22)
   
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (02.08.2023 15:13)
   
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (25.07.2023 16:10)
   
Quyết định về việc cho phép cập nhật ranh giới và các công trình, dự án trong Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Buôn Choah, huyện Krông Nô vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Nô (25.07.2023 16:07)
   
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (25.07.2023 15:01)