SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Thu phí, lệ phí thủ tục hành chính

ảnh mang tính chất minh họa

để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cũng như cập nhật việc đóng phí, lệ phí trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND, ngày 22/12/2016 về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trên ddia95 bàn tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND, ngày 14/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị quyết quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.Xem chi tiết tại đây.