SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Sáng 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 15 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, công tác trọng tâm quý II năm 2019.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn đề nghị các đại biểu tập trung bám sát nội dung, chương trình, các báo cáo để thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi vào đầu tư. Qua Hội nghị xúc tiến đầu tư  tổ chức vào đầu năm 2019, các nhà đầu tư thấy tiềm năng của tỉnh và mong muốn đầu tư nhưng một số sở, ngành, địa phương thực thi nhiệm vụ, tham mưu cho tỉnh trong việc giải quyết những vướng mắc cho doanh nghiệp còn chậm trễ. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp còn tình trạng mạnh ai nấy làm, nếu không tháo gỡ được thì việc thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, tính tiên phong gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu chuyển biến còn chậm, chưa tích cực, một phần là do chế tài xử lý chưa nghiêm.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thông qua chương trình hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, tình trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tập trung thực hiện quyết liệt, làm thường xuyên nhưng vẫn còn nhiều tồn đọng, phức tạp, lòng dân chưa yên tâm, dẫn tới khiếu nại, tố cáo vượt cấp, nặc danh, mạo danh còn nhiều. Một số mũi nhọn, trọng tâm của tỉnh đặt ra năm 2019 cũng như lâu dài như phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch… chưa có chuyển biến nhiều. Do đó, tại hội nghị, các đại biểu  cần tập trung phân tích, dự báo tình hình cho sát với thực tế của địa phương, để đề ra giải pháp phấn đấu hết quý II phải đạt trên 60% các chỉ tiêu năm 2019.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ tập trung  nghe, phân tích, thảo luận và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ

Sáng 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 15 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, công tác trọng tâm quý II năm 2019.

Các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn đề nghị các đại biểu tập trung bám sát nội dung, chương trình, các báo cáo để thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi vào đầu tư. Qua Hội nghị xúc tiến đầu tư  tổ chức vào đầu năm 2019, các nhà đầu tư thấy tiềm năng của tỉnh và mong muốn đầu tư nhưng một số sở, ngành, địa phương thực thi nhiệm vụ, tham mưu cho tỉnh trong việc giải quyết những vướng mắc cho doanh nghiệp còn chậm trễ. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp còn tình trạng mạnh ai nấy làm, nếu không tháo gỡ được thì việc thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sẽ gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, tính tiên phong gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu chuyển biến còn chậm, chưa tích cực, một phần là do chế tài xử lý chưa nghiêm.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thông qua chương trình hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, tình trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tập trung thực hiện quyết liệt, làm thường xuyên nhưng vẫn còn nhiều tồn đọng, phức tạp, lòng dân chưa yên tâm, dẫn tới khiếu nại, tố cáo vượt cấp, nặc danh, mạo danh còn nhiều. Một số mũi nhọn, trọng tâm của tỉnh đặt ra năm 2019 cũng như lâu dài như phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch… chưa có chuyển biến nhiều. Do đó, tại hội nghị, các đại biểu  cần tập trung phân tích, dự báo tình hình cho sát với thực tế của địa phương, để đề ra giải pháp phấn đấu hết quý II phải đạt trên 60% các chỉ tiêu năm 2019.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ tập trung  nghe, phân tích, thảo luận và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II .

Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ tập trung trung đánh giá, phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

Theo Đắk Nông Online

quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II .

Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ tập trung trung đánh giá, phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

Theo Đắk Nông Online


Bản in