SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Kể từ 1/7, công dân sử dụng duy nhất tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh với hệ thống định danh, xác thực điện tử quốc gia (VNeID), sẵn sàng hỗ trợ công dân sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Tại Thông báo số 27/TB-STTTT ngày 28/6/2024, Sở Thông tin và Truyền thông nêu rõ, kể từ ngày 01/7/2024, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh sẽ chỉ cho phép sử dụng 02 loại tài khoản để đăng nhập thực hiện TTHC, cụ thể như sau:

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền nội dung trên để đông đảo công dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện.

Song song với đó, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường thị trấn triển khai thông báo đến công dân, tổ chức thực hiện TTHC, dịch vụ công trong lĩnh vực, địa phương mình.

Nguồn daknong.gov.vn


Bản inXem danh sách chi tiết