SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và " Ngày không hẹn" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày 29/12/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 824/KH-UBND về triển khai áp dụng thí điểm sáng kiến cải cách hành chính (CCHC) “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”, theo đó áp dụng từ ngày 01/3/2023, tại Bộ phận Một cửa của UBND 04 huyện, thành phố Gia Nghĩa và Bộ phận Một cửa của UBND 04 xã, phường, thị trấn .  Sau gần 06 tháng áp dụng sáng kiến đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tổ chức tại các địa phương. Theo báo cáo của các đơn vị áp dụng thí điểm sáng kiến, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của người dân, tổ chức thực hiện giao dịch tăng lên theo hàng tuần, hàng tháng, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và sự hài lòng đối với người dân, tổ chức. 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, đồng thời, tăng thêm sự thân thiện giữa người dân, tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và chính quyền các cấp trong thực thi công vụ, xây dựng chính quyền “liêm chính - phục vụ - kiến tạo”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh tại Kế hoạch số 580/KH-UBND, ngày 08/9/2023


Bản inXem danh sách chi tiết