SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 ngành tài nguyên và môi trường

Sáng ngày 21/7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết công tháng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành tài nguyên và môi trường

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND các huyện, TP Gia Nghĩa; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, TP Gia Nghĩa; Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và  Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, TP Gia Nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngànhTài nguyên và Môi trường. Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tài nguyên và Môi trường đã triển khai việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo chương trình công tác của UBND tỉnh và của UBND cấp huyện. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ những nhiệm vụ còn tồn đọng, đồng thời xây dựng các nhiệm vụ nhằm tháo gỡ, giải quyết những tồn tại, khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; phát triển quỹ đất, công tác lập, triển khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thanh, kiểm tra và thực hiện thu hồi đất các dự án vi phạm; lập các phương án bảo vệ khoáng sản và tài nguyên nước; công tác bảo vệ môi trường và một số vấn đề vướng mắc của địa phương, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ngành đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên do khối lượng công việc nhiều, phức tạp, cùng với hạn chế về biên chế và kinh phí được giao nên một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, chưa hoàn thành đến kết quả cuối cùng, một số vụ việc còn tiếp tục kéo dài.

Hội nghị cũng đã đưa ra 1 số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: Tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao và thực hiện các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Sở đảm bảo tiến độ, chất lượng. Khẩn trương, rà soát những nhiệm vụ còn chậm, trễ hạn, vướng mắc để báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để xử lý dứt điểm. Tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giao đất, thu hồi đất sau thanh tra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư. Thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng trình tự thủ tục; các nhiệm vụ  trọng tâm đã được UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ chuyên môn của Sở. Cụ thể đối với từng lĩnh vực:

* Lĩnh vực Đất đai: Tham mưu xây dựng Nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2023 và Nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Tham mưu văn bản khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; Tiếp tục tham gia Đoàn kiểm tra, xử lý dứt điểm tồn tại của các dự án Đầu tư sản xuất Nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tham mưu thu hồi đất đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất hoạt động không hiệu quả trên địa bàn huyện Cư Jút, Krông Nô; Rà soát diện tích đất đưa ra ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp để hoàn thiện 02 Phương án quy hoạch đất lâm nghiệp trong quy hoạch tỉnh; Tiếp tục tham mưu Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Hoàn thiện hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025 sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Rà soát các kết luận thanh, kiểm tra có liên quan đến vấn đề thu hồi đất, để tham mưu UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất theo quy định. Đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất; Thường xuyên tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xử lý đối với những vướng mắc liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh.

* Công tác Khoáng sản – Tài nguyên nước: Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước mặt tỉnh Đắk Nông, giai đoạn đến năm 2025; Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước và phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tổ chức thực hiện; Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Phương án được phê duyệt; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-CTr/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025.

* Lĩnh vực Môi trường: Triển khai Nghị Quyết số 15-NQ/TU ngày 20/5/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 14/4/2021 về triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

* Lĩnh vực thanh, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Tiến hành Thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt năm 2023; Xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo mới phát sinh.

Tại Hội nghị đại diện các đơn vị đã báo cáo tham luận các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Hội nghị cho ý kiến nhằm đưa ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Sau khi các đơn vị cho ý kiến tham luận tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở đã phản hồi và đưa ra giải pháp để thực hiện

Đoàn Trang


Bản in