SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 ngành tài nguyên và môi trường

Sáng ngày 09/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 ngành tài nguyên và môi trường

Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra tỉnh; Tư pháp; Cục thuế tỉnh; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông; đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường (thuộc Văn phòng UBND tỉnh); đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Ban lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố Gia Nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiệp - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị đã Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh đối với công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cùng với sự chủ động, tích cực trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND cấp huyện và công chức, viên chức và người lao động, ngành tài nguyên và môi trường đã cơ bản khắc phục những tồn tại, hạn chế trong những năm qua và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều tồn tại, hạn chế cần có giải pháp hiệu quả để khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2024.

Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo, điều hành và đề ra nhiều giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành, cũng như tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh chỉ đạo. Sở thường xuyên tổ chức họp giao ban Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị để kịp thời nắm bắt và chỉ đạo. Đồng thời, đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức nhiều buổi họp, làm việc nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ngoài ra, Sở đã chủ động làm việc với UBND cấp huyện để nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của địa phương (trong 06 tháng qua, Sở tiếp tục làm việc với UBND huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút, nâng tổng số huyện đã làm việc là 06/08 huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh). Để giải quyết các vướng mắc về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến tháo gỡ, vướng mắc đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường và Đoàn Công tác của Thứ trưởng Bộ TNMT liên quan đến việc tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Đất đai tại tỉnh (với sự tham dự của 500 đại biểu). Đồng thời, đã chủ động tổ chức nhiều Đoàn công tác để làm việc với các Vụ, Cục thuộc Bộ TNMT để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

Với mục tiêu hoàn hành các nhiệm vụ được đề ra trong năm 2024 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; Tập trung xử lý, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, ổn định chính trị, xã hội và trật tự trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ; Khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành. Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể:

* Về Lĩnh vực Đất đai: Tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ như: (1) Lập Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2025. (2) Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 cấp huyện; Tăng cường công tác phát triển quỹ đất, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu từ đất cho địa phương; Tăng cường công tác đo đac, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai. Tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.

* Về Lĩnh vực Khoáng sản – Tài nguyên nước: Triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị Quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025; Triển khai các dự án theo Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước mặt tỉnh Đắk Nông, giai đoạn đến năm 2025 và Dự án khoanh định, công bố vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất và công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, ngưỡng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Quy hoạch bô xít trên địa bàn tỉnh.

* Về Lĩnh vực Môi trường: Tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các cơ sở chăn nuôi heo, khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường; Thực hiện điều tra, kiểm kê, quan trắc, thiết lập và vận hành cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học nhằm đánh giá hiện trạng, giá trị, diễn biến đa dạng sinh học của tỉnh; Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu ở các cơ quan chuyên môn, chủ động ứng phó phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó sự cố môi trường.

* Về Lĩnh vực thanh, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Xây dựng Kế hoạch và tiến hành thanh tra, kiểm tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó tập trung vào các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc dư luận. Tăng cường công tác hậu kiểm sau thanh, kiểm tra; Tham mưu xử lý nghiêm những trường hợp cố ý không thực hiện hoặc chây ỳ thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra; Tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo đột xuất của UBND tỉnh đảm bảo thời gian và tiến độ; Thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung xử lý dứt điểm, đến kết quả cuối cùng những đơn thư khiếu nại, tố cáo đông người dễ phát sinh điểm nóng, kéo dài chưa được xử lý dứt điểm.

* Một số giải pháp thực hiện

- Lãnh đạo các cấp thuộc ngành tài nguyên và môi trường phải quyết liệt, tập trung các nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ được UBND tỉnh, cấp trên giao trong 6 tháng cuối năm 2024 đảm bảo chất lượng và thời gian. Đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và triển khai việc xây dựng Kế hoạch công tác năm 2025, trong đó phân công rõ ràng, cụ thể, kết quả, thời gian thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của từng lãnh đạo, phòng, đơn vị và các cá nhân.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức công vụ, phát huy vài trò và trách nhiêm của từng cá nhân, tập thể trong toàn ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời kiên quyết, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành TNMT.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để tham mưu UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc, khó khăn liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tại Hội nghị đại diện các đơn vị đã báo cáo tham luận các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Hội nghị thảo luận cho ý kiến nhằm đưa ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đoàn Trang


Bản in