SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Trà Vinh

Nhằm học tập kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành, tổ chức, cá nhân; đồng thời, từng bước hiện đại hoá ngành tài nguyên và môi trường thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, vận hành khai thác cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai tạo nền tảng chuyển đổi số, hướng đến Chính phủ số và tăng nguồn thu dịch vụ cho Văn phòng Đăng ký đất đai. Ngày 28,29/6/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông tổ chức Đoàn công tác làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Long An và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Trà Vinh

Các nội dung chính khi trao đổi, học tập kinh nghiệm cụ thể:

- Trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống, kết nối và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng và áp dụng đơn giá dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu.

- Học hỏi kinh nghiệm về chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, ứng dụng công nghệ trong hoạt động chuyên môn, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống thông tin đất đai.

- Thực hiện dịch vụ sự nghiệp công có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác

 


Bản in