Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
3
8
8
1
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
VĂN BẢN PHÁP QUY 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Nhóm Văn bản:  
Tổng số: 14  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017
tải pdf về
Ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017
tải pdf về
Quyết định ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành ioffice trong công tác quản lý văn bản và điều hành công việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Thông báo kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017
tải pdf về
Quyết định về việc ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong sở TNMT
tải pdf về
QĐ ban hành quy chế làm việc của sở TNMT
tải pdf về
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quyết định v/v ban hành quy chế đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở TNMT tỉnh Đăk Nông
tải pdf về
Phê duyệt chương trình Công nghệ Thông tin giai đoạn 2016-2020
tải pdf về
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
tải pdf về
Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018
tải pdf về
Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỵ thuật khảo sát, đo đạc Tài nguyên nước và đánh giá, dự báo Tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển