Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
3
8
6
5
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
6
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật
VĂN BẢN PHÁP QUY 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Nhóm Văn bản:  
Tổng số: 20  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
tải pdf về
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
tải pdf về
Nghị định quy định về giá đất
tải pdf về
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
tải pdf về
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
tải pdf về
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
tải pdf về
Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu
tải pdf về
Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
tải pdf về
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2014
tải pdf về
Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
tải pdf về
Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
tải pdf về
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
tải pdf về
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
tải pdf về
Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ
tải pdf về
Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
tải pdf về
Nghị định về thu thập, quản lý,khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
tải pdf về
Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẽ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
tải pdf về
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
tải pdf về
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
tải pdf về
Sao y Nghị đinh số 136/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ
tải pdf về
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển