Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
3
8
7
4
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
6
Liên kết web
Dữ liệu đang cập nhật


3lanhdao.jpg


a hiep.jpg

Bui Thanh Ha - Copy.jpg

1. Giám đốc Sở:
Họ và tên: Đàm Quang Trung Sinh ngày: 02/02/1961 Quê quán: Xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Dân tộc: Kinh Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Số điện thoại cơ quan: 0501.3544.405 Email: trungdq.stnmt@daknong.gov.vn * Tiểu sử bản thân 9/1978 – 7/1984: công tác tại phòng cảnh sát bảo vệ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa 7/1984 – 7/1996: Chánh Thanh tra Sở Địa chính tỉnh Đắk Lắk (Nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) 7/1996 – 12/2003: Chuyên viên chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 12/2003 – 7/2007: Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông 7/2007 đến 4/2015: Được chỉ định vào Ban chấp hành Huyện ủy , giữ chức vụ phó bí thư huyện ủy được UBND tỉnh giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long 5/2015: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 9/2016: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông * Phân công nhiệm vụ Chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ công việc thuộc chức năng thẩm quyền của mình. Lãnh đạo chỉ đạo chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác của Sở, trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:
- Công tác tổ chức, cán bộ
- Công tác tài chính, chủ tài khoản của sở
- Công tác cải cách hành chính
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai
- Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, ký hợp đồng thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
- Quản lý tài nguyên, khoáng sản địa chất
- Quản lý tài nguyên nước
- Hoạt động khí tượng – thủy văn
- Công tác phòng, chống lụt, bão và thiên tai
- Phụ trách quản lý dự án xây dựng của Sở
- Tham gia các ban chỉ đạo, Hội đồng của UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công
- Phụ trách Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Khoáng sản- Tài nguyên nước; Phòng quy hoạch giao đất.
2. Phó giám đốc Sở:
Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp Sinh ngày: 15/01/1966 Quê quán: Xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình Dân tộc: Kinh Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý TNMT, Cử nhân Luật Số điện thoại cơ quan: 0501.3544.867 Email: hiepnv.stnmt@daknong.gov.vn * Tiểu sử bản thân 01/1990 – 11/1994: Cán bộ phòng thanh tra -pháp chế (thuộc chi cục quản lý đất đai Đắk Lắk), 4/1990 – 12/1995: tham gia đoàn luật sư Đắk Lắk 12/1994 – 6/1996: Thanh tra viên cấp I thuộc Thanh tra Sở Đại chính Đắk Lắk 6/1996 – 12/2003: Chánh Thanh tra Sở Địa chính (Nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) 01/2004: Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 7/2009 – 7/2014: Chi cục trưởng chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 9/2014 đến nay: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông * Phân công nhiệm vụ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các lĩnh vực được phân công, cụ thể:
- Thừa ủy quyền chủ tài khoản (Thứ nhất) của Sở
- Phụ trách các lĩnh vực:
+ Lĩnh vực quản lý bảo vệ môi trường
+ Công tác nông thôn mới
+ Công tác thi đua khen thưởng
+ Công tác Khoa học – Kỹ thuật, Báo cáo viên của Sở
+ Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư
+ Công tác xây dựng giá đất các loại
+ Công tác cấp đất ở, thực hiện chế độ đất ở cho cán bộ của tỉnh
+ Công tác tôn giáo
+ Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công
+ Phụ trách Phòng Pháp chế - Chính sách; Chi cục bảo vệ môi trường; Quỹ bảo vệ môi trường.
3. Phó giám đốc Sở:
Họ và tên: Bùi Thanh Hà Sinh ngày: 01/8/1980 Quê quán: Xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Dân tộc: Kinh Trình độ chuyên môn: Cử nhân địa chính Email: habt.stnmt@daknong.gov.vn * Tiểu sử bản thân 8/2002 - 9/2004: Cán bộ trung tâm điều tra quy hoạch đất đai, Sở Địa chính tỉnh Đắk Lăk 10/2004 - 3/2009: Chuyên viên phòng Quy hoạch giao đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 4/2009 - 7/2014: Phó trưởng phòng Quy hoạch giao đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 8/2014 - 5/2017: Trưởng phòng Quy hoạch giao đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 6/2017 đến nay: Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
* Phân công nhiệm vụ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật các lĩnh vực được phân công.- Phụ trách các lĩnh vực:
+ Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính; Cấp giấy chứng nhận QSĐ đất
+ Đăng ký đất đai; lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai
+ Đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của các tổ chức
+ Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường
+ Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác tiếp dân
+ Công tác kết nghĩa Buôn, Bon, Đồn biên phòng
+ Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công
+ Phụ trách Thanh tra sở; Phòng đo đạc Đăng ký Thống kê

 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển