SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã

Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 28 tháng 11 năm 2018 UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết số 1925/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thị xã.


Bản inXem chi tiết Tại đây