SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
1
2
1
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. theo đó tổng số thủ tục hành chính được cắt giảm cắt giảm thời gian giải quyết là 77 thủ tục hành chính.


Bản inXem danh sách chi tiết